Ai-BURN HARDCORE (90kaps)

35.99

Yamamoto® Nutrition Ai-BURN® HARDCORE je dijetetski suplement, sa prvenstvenom namjenom da pomogne kontrolu i redukciju tjelesne težine.

Uporedi
Kategorija: Oznake: , Brand:

Besplatna dostava u Crnoj Gori pri kupovini preko 59.99 €

Yamamoto Ai-BURN® HARDCORE

Yamamoto® Nutrition Ai-BURN® HARDCORE je dijetetski suplement, sa prvenstvenom namjenom da pomogne kontrolu i redukciju tjelesne težine.

Štaviše, biljni ekstrakti prisutni u proizvodu promovišu balans tjelesne težine (koleus, mate biljka), stimulaciju metabolizma (čili), a od njih posebno lipidi (iz gorke pomorandže), odnosno ugljeni hidrati (ginseng).

Ekstrakt zelenog čaja takođe ima i toničku funkciju u ublaživanju fizičkog i psihičkog zamora.

Yamamoto® Nutrition Ai-BURN® HARDCORE je, nesumnjivo, jedan od najboljih proizvoda u svojoj kategoriji.

Visoka koncentracija pet aktivnih sastojaka čini ga tehnički izuzetno naprednim i specifičnim, odgovarajući tako onima koji traže najbolje, bez kompromisa!

Ukoliko tražite najbolje, Yamamoto® Nutrition Ai-BURN® HARDCORE je pravi izbor za vas!

Samo Yamamoto® Nutrition Ai-BURN® HARDCORE može da ponudi tako visok kvantitet aktivnih sastojaka u jednoj dozi!

Dodatno, Yamamoto® Nutrition Ai-BURN® HARDCORE obezbjeđuje i dozu od 113 mg kofeina po kapsuli.

 

Naziv „sagorijevači masti“ daje se onim suplementima koji promovišu uvećanje metabolizacije masti, ili utrošnju energije, usmjeravajuće je na fizičku aktivnost koja se izvodi, posljedično dovodeći do redukcije tjelesne težine. Mnogi suplementi se promovišu u ovom kontekstu, sa različitim nivoima efektivnosti, a ponekad se mogu zapaziti one formule sa sumnjivim, čak i štetnim elementima i osobinama, ponekad i one sa potpuno pogrešnim procentima aktivnih elemenata. Ovo je vremenom narušavalo ugled termogeničnih sagorijevača masti, stvarajući percepciju o njima kao neefikasnim, štetnim za zdravlje, odnosno bespotrebnim. Ostavlja se potrošaču da odluči šta je korisno za njega, šta da odabere. Yamamoto Nutrition, kao i uvek, na prvo mjesto stavlja istinsku efektivnost i bezbjednost svih suplemenata proizvodnog programa, kao i, naravno, Ai-BURN® HARDCORE. Poboljšana formula u odnosu na svog prethodnika omogućava maksimalnu efikasnost pri termogenezi i razlaganju masnih kiselina. Ai-BURN® HARDCORE ostvaruje cilj na različite načine, preko mnoštva mehanizama, a zahvaljujući sinergijskoj kombinaciji raznih elemenata iz biljnih fito-ekstrakata. Ove imaju tim „optimalnih“ aktivnih sastojaka na jednom mjestu, što je nutritivni fundament za realizaciju mršavljenja. U ovom suplementu, pored ostalog, nalaze se i biljno bazirani elementi, sa dokazanim pozitivnim vrijednostima, kao što su:

Yamamoto

-kofein – jedan od najpoznatijih aktivnih sastojaka kafe, čaja, guarane i mnogih drugih izvora, koji se pozitivno odražava na sportske performanse u smislu uvećanja otpornosti i tolerancije na bol i zamor, istovremeno jačajući i fokus, odnosno koncentraciju. Kofein se apsorbuje u crijevima, a utiče na rad nervnog sistema, kardiovaskularnog sistema i adipoznog tkiva. U nervnom sistemu, utiče na dio hipotalamusa koji reguliše tjelesnu temperaturu, promovišući termogenezu, pa postepenim uvećanjem temperature, posebno tokom aktivnosti, promoviše i uvećanu oksidaciju masti. Takođe utiče i na adrenalinsku žlijezdu, direktno i preko nervnog sistema, oslobađajući kateholamine koji, pored uvećavanja fizičkih performansi, uvećavaju i oslobađanje masnih kiselina zarad goriva, tj. energije za rad.

Guarana, odličan izvor kofeina, potiče iz Brazila, iz amazonske regije i relativno skoro je postala veoma poznata kao sastojak energetskih pića, odnosno sportske suplementacije, upravo zahvaljujući pozitivnim uticajima na energijske osobine u tijelu. Sjeme guarane je veoma bogato kofeinom, teofilinom i teobrominom, tri prirodna alkaloida koji imaju stimulišući efekat na centralni nervni sistem (CNS). Kroz ovaj stimulacioni mehanizam, guarana, poput kofeina, može da unapredi reaktivnost i pažnju, utiče na raspoloženje redukujući osjećaj umora, potisne osjećaj gladi, rječju, promoviše gubitak tjelesne težine. Upravo zbog prisustva kofeina, takođe promoviše oslobađanje kateholamina i stimuliše metabolizam. Stoga, pored toga što je energetski stimulans, javlja se i kao metabolički akcelerator, koji pomaže performanse tijela i iskorišćavanje masnih kiselina u tijelu.

-zelena kafa – sadrži mnoštvo antioksidanasa, od kojih je najprisutnija hlorogena kiselina, moćan prirodni antioksidans koji nas štiti od toksičnih supstanci i mutagena. Za nas najvažnija osobina zelene kafe je njena mogućnost da promoviše mršavljenje i iskorišćavanje masti u tijelu zarad energije. Pored ovih, zelena kafa ima još nekoliko osobina, značajnih za mršavljenje. S tim u vezi, pozitivno se odražava na performanse treninga, redukuje osjećaj zamora i umora, ima kardiotonski efekat, promoviše varenje, a ponaša se i kao dijuretik, dakle promoviše izbacivanje tečnosti iz tijela. Najvažnija karakteristika ove vrste kafe je u stvari procenat kofeina, koji je manji nego kod pečene kafe, s obzirom da se u sirovoj kafi kofein vezuje za hlorogenu kiselinu, formirajući tako kofein-hlorogenat. Ovo se odražava na apsorpciju u ljudskom tijelu, produžavajući tako vrijeme metabolizacije kofeina, što takođe znači i uživanje koristi u dužem periodu. Najvažnije naučno otkriće u vezi sa zelenom kafom i mršavljenjem je mogućnost hlorogene kiseline da interveniše u regulaciji nivoa glukoze u krvi, sa posebnim reakcijama na procese glukoneogeneze i hepatičke glukogenolize. Farmaceutske studije pokazale su da je hlorogena kiselina inhibitor glukoze-6-fosfataze, enzima koji ima ključnu ulogu u homeostazi glukoze u krvi. Stoga, nivo glukoze u krvi se snižava, a hepatički glukoza-6-fosfataza enzim, kao i koncentracije glikogena, se uvećavaju. Efekat kontrole šećera u krvi je pojačan i preko drugog mehanizma: blokirajući apsorpciju, kroz specifične i direktne mehanizme uticaja na crevne mukozne ćelije, uzrokuje redukciju u cirkulaciji šećera koji se uzimaju iz unete hrane.

-zeleni čaj – zahvaljujući polifenolima i visokim koncentracijama katekina koje sadrži, utiče na simpatički nervni sistem, promovišuići termogenezu i lipolizu. Izgleda takođe da zeleni čaj okida i jednu vrstu blokade crijevne lipaze, redukujući tako varenje masti i njihovu apsorpciju.  Određenije, poseban efekat zelenog čaja je taj da zbog imanja određene količine kofeina koji, zajedno sa katekinima, može da uzrokuje termogenički efekat a preko teanina, aminokiseline, ograničava sekreciju kortizola usled prisutva kofeina.

-forskolin – ponaša se kao sagorijevač masti i ubrzava metabolizam preko stimulacije produkcije cikličnog AMP (cAMP) molekula koji pomaže celularnu komunikaciju. Kada je promjena u koncentraciji cAMP detektovana, ponaša se kao signal koji upozorava naše tijelo da otpočne određene akcije. Jedna od stvari koje cAMP radi je da naredi ćelijama da uvećaju koncentracije enzima HSL (hormon osetljivi lipaza, eng. hormone sensitive lipase). Forskolin se proučavao i zbog efekata na tiroidnu žlezdu. Prema studijama, stimuliše adenilat ciklazu u tiroidnoj membrani, enzim sa regulatorskom funkcijom u svim ćelijama, uključujući i produkciju ATP, zarad energije, kao i cAMP, koji prenosi adrenalinske signalizacije, za zaključkom da forskolin može promovisati unapređenje metabolizacije u tiroidnoj žlezdi.

-sinefrin – molekul koji se u velikoj koncentraciji nalazi u gorkoj pomorandži, dokazano ima uticaja na mršavljenje i regulaciju osjećaja gladi. Sinergijski kombinovan sa kofeinom, njegove stimulišuće i termogeničke osobine se pojačavaju, jer je takođe u stanju da ubrza metabolizam, samim tim promovišući oksidaciju masti. Funkcioniše preko oslobađanja adrenalina, što redukuje apetit, reapsorpciju masti i uvećava energijsku potrošnju, a može stimulisati i bazalni metabolizam, samim tim i utrošnju energije u stanju mirovanja tijela.

-kola orah – ovo voće je veoma bogato aktivnim nutrijentima, a posebno teobrominom i drugim ksantinima, pa je stoga odličan stimulator nervnog sistema. Njegove akcije se mogu uporediti sa onima koje ostvaruje kafa, ali uz prednost da ostvaruje efekte koji su umjereniji i prolongiraniji, a ne tako „nagli“, kao pri konzumaciji kafe. Kola orah takođe je značajan za mršavljenje, imajući termogeničke osobine i promovišući oksidaciju masti, a takođe utiče i na stvaranje osjećaja sitosti, posebno značajnog za one koji žele da skinu kilažu. Dodatno, promoviše redukovanje osećaja zamora i pospješuje mišićnu izdržljivost.

-teobromin – metilksantin, prirodni alkaloid, prisutan u drvetu kakaoa, čiji su derivati danas veoma rasprostranjeni. Ima stimulišuće uticaje na nervni sistem, sa značajnim dijuretskim i vazodilatornim osobinama. Teobromin se koristi i kao vazodilator i kao hipotenzor, kao dijuretik i kardiotonik, što se dobro odražava sa ovom grupom komponenti , jer je ova supstanca blokator fosfodiesteraze, redukujući tako deaktivaciju cAMP (fosfodiesteraza je enzim koji metaboliše cAMP i čini ga neaktivnim. Ova supstanca se ponaša kao drugi intracelularni glasnik, odgovoran za hormonsku aktivnost, kao i neurotransmiter različitih metaboličkih signala. Kada je deaktivacija cAMP blokirana od strane elementa kao što je teobromin, efekti neurotransmitera ili hormona koji stimuliše cAMP produkciju su značajnije produženi.) , i samim tim ima stimulišući efekant, ohrabrujući stimulaciju kateholamina sa potonjim efektima koji se odnose na oslobađanje masnih kiselina.

-biljka mate – biljka sa energetskim osobinama, značajnije prisutna u Argentini. Lokalno stanovništvo ga koristi za piće, a biljka sadrži mnoštvo aktivnih supstanci, poput kofeina, hlorogene kiseline, teobromina i teofilina, koji zajedno aktiviraju termogenezu i oslobađanje akumuliranih masnih kiselina. Konkretno, zahvaljujući prisustvu kofeina, aktivira lipazne enzime koji razgrađuju masti i čine ih dostupnim za upotrebu (zarad energije). Zahvaljujući teobrominu, redukuje stres u vezi sa jelom a teofilin, sa druge strane, uvećava produkciju urina i pojačava drenažu tela, kao i anti-celulitne aktivnosti napitaka koji sadrže ekstrakte mate biljke.

-kapsaicin – derivat koji se dobija iz čili paprike, veoma popularan odnedavno, zahvaljujući studijama koje su pokazale da kapsaicin i kapsaicikoidi mogu da aktiviraju tamno adipozno tkivo (eng. brown adipose tissue – BAT). U našem tijelu postoje dvije vrste masnog tkiva, bijelo i tamno. Prvo se upotrebljava za produkciju energije, drugo se koristi za stvaranje toplote kroz proces koji se naziva termogeneza. Ove ćelije imaju receptore koji imaju visok afinitet prema kapsaicinu. Tamno masno tkivo sagorijeva višak masnoće radi sinteze toplote i uvećava aktivnost pri izlaganju hladnoći (kada je veoma važno da tijelo proizvodi toplotu) i hiperplagiji (kada je veoma važno da se tijelo otarasi viška kalorija iz hrane). Izlaganje niskim temperaturama vodi do aktivacije termalnih receptora, koji opažaju temperature preko kanališućih proteina koji pripadaju TRP porodici (eng. transient receptor potential – TRP), poput TRPM8 i TRPV1. Kapsaicin i drugi kapsaicinoidi su moćni antagonisti TRPV1 receptora i mogu stoga da aktiviraju tamno masno tkivo, promovišući oslobađanje viška masti kroz toplotu i indukujući aktivaciju simpatičkog sistema, koji zauzvrat, preko oslobađanja noradrenalina, stimuliše aktivnost tamnog masnog tkiva.

-ginseng – poznata je njegova upotreba za poboljšavanje memorije i koncentracije, ali isto tako može da uveća i fizičku izdržljivost i spreči mišićna oštećenja tokom vježbanja. Korisna je za sportiste iz više razloga, a posebno se pozitivno odražava na vreme reakcije sportista, poboljšavajući njihove motorne performanse tokom aktivnosti, a zahvaljujući prisustvu katekolamina može i da aktivira metabolizam tijela. Studije su pokazale i da ekstrakt ginsenga može da promoviše redukciju tjelesne težine, jer je u stanju da blokira enzim odgovoran za lipogenezu i holesterogenezu.

Prisustvo L-tirozina, aminokiseline koja interveniše radi kreiranja neurotransmitera, poput adrenalina, noradrenalina i dopamina, promoviše formiranje tiroidnih hormona t3 i t4, zajedno sa drugim elementima, pojačava proces termogeneze.

Neto količina: 90 kapsula; 90,8 g 

Namjena: dodatak ishrani na bazi biljnih ekstrakata. Sadrži zeleni čaj koji doprinosi ravnoteži tjelesne mase i gorku pomorandžu koja pomaže metabolizmu masti. Preporučuje se odraslim osobama tokom hipokalorijske dijete za kontrolu tjelesne mase. 

Sastojci: L-Tirozin; Kapsula (želatin, boje- oksidi i hidroksidi gvožđa, titan dioksid); kofein anhidrovani; ekstrat korjena koleusa ( Plectranthus barbatus)(10% forskolina); ekstrakt sjemena zelene kafe (Coffe arabica) (45%hlorogena kiseline, 5% kofeina); ekstrakt nezrelog ploda gorke pomorandže  (Citrus aurantium ssp.Amara) (10% sinefrina); ekstrakt lista zelenog čaja (Camellia sinensis) (98% ukupnih polifenola, 40% EGCG); ekstrakt sjemena kole (Cola acuminata) (10% kofein); ekstrakt sjemena guarane(Paulina cupana)(10% kofeina) ekstrakt sjemena kakaoa (Theobroma cacao)(6% teobromina); ekstrakt lista žensena (Panax ginseng)(20% ginsenozida); ekstrakt lista mate čaja(llexparaguariensis) (3,6 ksantina); ekstrakt ploda paprike(Capsicum annum)(2% Kapsaicina); sredstvo protiv zgrudvavanja– magnezijumove soli masnih kiselina, silicijum dioksid.   

Način upotrebe: jedna kapsula dnevno:, najbolje ujutru, uz doručak.             

Napomena: Dodaci ishrani se ne mogu koristiti kao zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu i zdrav način života!  

Upozorenje: Sadrži kofein: 117,5mg u dnevnoj dozi preparata. Ne preporučuje se djeci, trudnicama i dojiljama. Ne preporučuje se osobama osjetljivim na neki od sastojaka preparata. Osobama koje imaju neko dijagnostikovano oboljene, koriste ljekove ili druge suplemente, prije upotrebe treba treba da se posavjetuju sa ljekarom ili farmaceutom.                                                                              Ne preporučuje se dugotrajna primjena, kao i korištenje kod trudnica ili djece bez nadzora ljekara. Ne preporučuje se unos kofeina u dozama većim od 400mg dnevno iz svih izvora. Proizvod ne treba koristiti kasno popodne i pred spavanje i ne treba ga kombinovati sa alkoholnim pićima. Preporučena doza se ne smije prekoračiti! 

Nutriitivne vrijednosti 100 g 1 Kapsula
Energetske vrijednosti KJ/Cal KJ/Cal
Proteini 0g 0g
Ugljeni hidrati 0g 0g
- od toga šećeri 0g 0g
Masti 0g 0g
- od toga masne kiseline 0g 0g
AKTIVNI SASTOJCI g/100g mg/ Kapsula
L-Tirozin 16.52 166.67
Kofein/ Anhidrovani 9.91 100
Ekstrakt koleusa (Plectranthus barbatus)
-10% Forskolina
8,26
0,83
83,34
8,33
Ekstrakt sjemena zelene kafe (Coffe arabica)
-45 hlorogene kiseline
-5% kofeina
8,26
3,72
0,41
83,34
37,50
4,17
Ekstrakt nezrelog ploda gorke pomorandže (Citrus aurantium ssp. Amara)
-10%
6,61
0,66
66,70
6,67
Ekstrakt lista zelenog čaja (Camella sinensis)
-98% ukupnih polifenola
-40% EGCG
6,61
6,48
2,64
66,70
65,37
26,68
Ekstrakt sjemena kole (Cola acuminata)
-10%
6,61
0,66
66,70
6,67
Ekstrakt sjemena guarane (Paullina cupana)
-10% kofeina
6,61
0,66
66,70
6,67
Ekstrakt sjemena kakaoa (Theobroma cacao)
-6% teobromina
3,30
0,20
33,33
2,00
Ekstrakt lista ženšena (Panax ginseng)
-20% ginsenozida
3,30
0,66
33,33
6,67
Ekstrakt lista mate čaja (llex parafuariensis)
-3,6 ksantina
3,30
0,12
33,33
1,20
Ekstrakt ploda paprike (Capsicum annum)
-2% kapsaicina
3,30
0,66
66,70
0,67

Podijeli sa prijateljima

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
ai-burn-hardcore-90-kap-yamamoto-nutrition-sagorevac-masti

Ai-BURN HARDCORE (90kaps)

35.99